SOSYAL SORUMLULUK

Buton Kalıp Makina, insan ve doğa odaklı yönetim anlayışı ile sürdürülebilir ekosisteme katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Bu anlayışla çevreye duyarlı üretim modelini benimseyen ve geri dönüşüme verilen önem ile üretim faaliyetlerinde doğa dostu olmayı etik değerleri arasında kabul etmiştir. İnsan kaynaklarına verilen değer kapsamında sosyal sorumluluk projelerine yön veren Buton Kalıp Makina, eğitim kurumlarına çeşitli destekler sunar ve mesleki liselerde eğitim gören öğrencilerin staj imkanlarından yararlanmasını sağlar.

Eğitime değer veriyoruz

Buton Kalıp Makina, içerisinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk hissi içerisinde hareket eder ve özellikle sosyal sorumluluk projelerine tahsis edilen finansın büyük bir kısmını eğitim alanındaki faaliyetlere ayırır. Bu kapsamda birden fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Buton Kalıp Makina; modern ve ileri teknolojilere sahip dersliklerin yapımı, okulların ihtiyacı olan araç-gereçlerin temin edilmesi, Okuma ve Atatürk köşelerinin yapımı gibi birden fazla projenin tamamlanmasını sağlamıştır.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Topluma karşı sorumlu insanı önemsiyoruz

Biz, çalışanları ile beraber sosyal sorumluluk projelerinin tasarımı ve bunlara gerekli katılımların sağlanması yönündeki faaliyetleri ile topluma duyarlı insanların yetişmesini hedeflemekteyiz. Sivil Toplum kuruluşlarıyla beraber yapılan projelerle toplumun hem sosyal açıdan gelişimini sağlamak, hem de eğitim bakımından eşit şartlara sahip olmasını mümkün hale getirmek öncelikli ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

Buton Kalıp Makina, içinden çıktığı topluma karşı mesuliyet duygusuyla hareket ederek, yeni sosyal sorumluluk projelerine imza atmayı ve toplumun gelişimine yönelik çalışmalarına personelini de ortak etmeyi bir ilke olarak kabul etmektedir.