KALİTE POLİTİKAMIZ

Buton Kalıp Makina, kuruluşundan günümüze kadarki süreç içerisinde yapılanmasını ve operasyon süreçlerine yönelik faaliyetlerini dünya standartlarında uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına göre konumlamış, müşterilerine en doğru hizmet modelini sunmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda alınan kararlar, tedbirler ve uygulamaların neticesi olarak, sektörünün ileri teknolojiyi kullanan, en iyi insan kaynağına sahip markası olarak büyüme trendini yakalamayı ve korumayı başarmıştır.

Kalite Politikamız Buton Kalıp Makina, değişime ve yeniliklere hızlı adapte olup, müşterilerine en son teknolojinin yarattığı avantajları ulaştırma yönünde esnek ve dinamik yapıyı sürdürebilir kılma yönünde adımlarını bilinçli atmayı, kalite politikalarını doğru şekilde tasarlamayı ilke edinmiştir.

Önceliklerimiz: Yüksek standart ve verimlilik kültürü

Buton Kalıp Makina, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu kalıp modelleri ve tasarımlarının en doğru biçimde yapılmasını sağlamanın yolunun, kalıp üretimiyle ilgili süreçleri ileri teknolojik teçhizatla donatmakla mümkün olduğuna inanır. Bu kapsamda, gerçekleştirilecek projelerin tasarımı ve imalat süreciyle ilgili her detay yüksek bilgi birikimi, tecrübe, ileri mühendislik ve teknoloji ile desteklenerek tamamlanır.

Yüksek memnuniyet yaratıcı sonuçların alınması ile mutlu müşteri kitlesine sahip olmayı başaran markamızın çözümlerinden elde edilen verimlilik, sahamızdaki diğer firmalarla mukayese edilmeyecek kadar yüksek ve tatmin edici yöndedir.

Değişim ve yenilik ilkemiz

Zaman içerisinde üretim biçimlerinde ortaya çıkan değişimler ve yenilikler, her firma ve markanın yeni biçimlere uygun üretim anlayışını benimsemesini zorunlu hale getirir. Geleneksele bağlı kalma konusundaki ısrarın sonucu olarak, kaliteden taviz verilmesine ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçların çözümünde etkisiz kalınmasına neden olabilir.

Bu bilince sahip şekilde hareket eden Buton Kalıp Makina, çağın gereklerine uygun çalışma prensipleri, teknoloji ve insan kaynağını sağlama yönündeki tedbirlerini ileriye dönük olarak planlar. Böylece, her dönemin en iyi markası olmayı başarır ve müşterilerin ihtiyaçlarına yapıcı çözümler sunma becerisini artırarak, sektöründeki kalitesini korur.

Buton Kalıp Makina, müşterilerine yönelik en doğru ve verimli çözümlerin sunulması için gerekli analizlerin yapılması ve değerlendirilmesi noktasında aktif bir çalışma yürütür. Böylece, sürekli değişen taleplerin tespit edilmesi, bu taleplerin karşılanması adına alınması gereken tedbirlerin yerine getirilmesi çok daha hızlı şekilde gerçekleşir.

Hizmet portföyünü genişleten ve her türlü ihtiyacın çözümü için çalışan Buton Kalıp Makina kalitesi ile yükselişini sürdürmektedir.